Medik roka plus Florence roka
Finále súťaže
MEDIK ROKA A FLORENCE ROKA

sa presúva na jar 2022
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sme boli nútení plánovaný októbrový finálový víkend súťaže Medika a Florence roka preložiť na jar 2022. 


Finálová dvadsaťštvorka ostáva naďalej platná.

Ospravedlňujeme sa za tieto nepredvídateľné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.

Všetkým Vám želáme veľa zdravia a tešíme sa na stretnutie v inom bezpečnom termíne. 


2 x hlavná cena: 3000 €


Medik roka 2021
Florence roka 2021

Výhercovia poukážok

Poukážka 50 € na nákup odbornej literatúry

Medik roka: Mária Chvíľová, Ester Tamajková, Vladimíra Kaťuchová

Florence roka: Klaudia Brejčáková, Mária Vargová, Debora Gaidos

Vecné ceny pre súťažiacich, ktorí dosiahli v kvíze 72 bodov a viac

Medik roka: Andrej Jaroš, Adam Kučera

Florence roka: Klaudia Brejčáková, Lea Franková